Om Skärva

Skärva Gård är en plats för alternativt tänkande, ekovegomat, konst och humant samarbete. Martinus andliga vetenskap har inspirerat flera av oss som idag är verksamma på Skärva, i våra liv och i vår vardag. Den ger livsperspektiv och analyser som sätter in allt i livet i större sammanhang, och stimulerar humanism och en optimistisk livssyn.

Just nu är vi ett 10-tal personer som är verksamma i det praktiska på Skärva gård, ungefär hälften volontärer, hälften anställda. Här finns en välsorterad ekobutik, en ekovego-servering och ett stort trädgårdsland, och vi har konstutställningar & evenemang. Allt omgivet av åker, hagmark och skog, intill en vik av Östersjön, i Skärva naturreservat.

Skärva Gård består av de röda gårdsbyggnaderna och närmast omgivande åkrar och skogar. Gården drivs formellt som enskild (ideell) firma av Henrik Wachtmeister. Fr o m nu, 2017, finns en ledningsgrupp, där tankar bearbetas kring långsiktiga utvecklingen, bl a om hur framtida ideellt ägande och drift kan se ut. Skärva Herrgård är vår närmsta granne, 300m bort. Dess nye ägare Henry Nold satsar mycket energi i att renovera den gamla byggnaden och parken, och är en mycket nära samarbetspartner.