Om Skärva

Skärva Gård är en plats för alternativt tänkande, ekovegomat, konst och humant samarbete. Martinus andliga vetenskap har inspirerat flera av oss som idag är verksamma på Skärva, i våra liv och i vår vardag. Den ger livsperspektiv och analyser som sätter in allt i livet i större sammanhang, och stimulerar humanism och en optimistisk livssyn.

Just nu är vi ett 10-tal personer som är verksamma i det praktiska på Skärva gård, ungefär hälften volontärer, hälften anställda. Här finns en välsorterad ekobutik, en ekovego-servering och ett stort trädgårdsland, och vi har konstutställningar & evenemang. Allt omgivet av åker, hagmark och skog, intill en vik av Östersjön, i Skärva naturreservat.

Skärva Gård består av de röda gårdsbyggnaderna och närmast omgivande åkrar och skogar. Gården drivs formellt som enskild (ideell) firma av Henrik Wachtmeister. 2017 bildades en ledningsgrupp, där tankar bearbetas kring långsiktiga utvecklingen, bl a om hur framtida ideellt ägande och drift kan se ut. Skärva Herrgård är vår närmsta granne, 300m bort. Dess nye ägare Henry Nold satsar mycket energi i att renovera den gamla byggnaden och parken, och är en mycket nära samarbetspartner.