Om Skärva

Skärva Gård är en plats för alternativt tänkande, ekovegomat, konst och humant samarbete. Martinus andliga vetenskap har inspirerat flera av oss som idag är verksamma på Skärva, i våra liv och i vår vardag. Den ger livsperspektiv och analyser som sätter in allt i livet i större sammanhang, och stimulerar humanism och en optimistisk livssyn.

Just nu bidrar under en vecka 5-7 personer på något sätt i det praktiska arbetet på Skärva gård. Här finns en välsorterad ekobutik, ett stort trädgårdsland och i perioder en ekovego-servering, konstutställningar och kurser och evenemang. Allt omgivet av åker, hagmark och skog, intill en vik av Östersjön, mitt i Skärva naturreservat.

Skärva Gård består av de röda gårdsbyggnaderna och närmast omgivande åkrar och skogar. Gården, som formellt ännu drivs som enskild ideell firma av Henrik Wachtmeister, är i praktiken en öppen skaparplats för den som är på våglängd med det som redan är. Och andan är att se hur man kan vara till glädje för sina medmänniskor, för naturen, för samhället.

Vår närmsta granne Skärva Herrgård, ca 300m bort, bedriver gästhusverksamhet och uthyrning till kurs och konferens, retreat och fest, musik och kultur. I Herrgårdens regi finns hästar och lamadjur i området.

Granne åt andra hållet är Werstorps gård med bl.a. fin bed & breakfast-verksamhet.