Projekt

Livet är under ständig utveckling och rörelse, så och Skärva. Vi nämner här litet vad som är på gång. Genom människors bidrag – idéer, arbete, ekonomiska resurser – utvecklas Skärva som plats och verksamhet. Välkommen att medverka!

  • Utveckla lokal naturvårdsförvaltning. Efter år av gott samspel med Länsstyrelsen i skötseln av Skärva naturreservat, har länsstyrelsens naturvårdsbudget nu beskurits så kraftigt att deras pengar inte räcker till att sköta Blekinges naturreservat fullgott. Vi vill inte slåss om de få pengar som finns, utan försöker utveckla lokal finansiering. Sju fågelpromenader under våren 2023 har inbringat ca 3.000:-. Vid årets slut redovisar vi inflöde och användning av alla pengar.
  • Anlägga våtmark på del av en åker som hör till gården, där mittdelen en gång, före utdikningarnas tid, var ett kärr. Återskapande av en våtmark berikar biologiska livet, det ger också vattnet tillfälle att sjunka ned och fylla på grundvattnet, påverkar det lokala klimatet och blir en resurs för bevattning. Alldeles intill finns en sandig sydslänt som är intressant att skapa trädgårdsodlingar i.
  • “Skörda regnvatten” med mål att ta till vara de stora mängderna vatten från ladtaken (ca 1000 kvm) till bevattning i odlingar, för att spola i toaletter och för miljöskapande till glädje bl a för olika djur.. Vi har börjat sätta takrännor på ladorna och gräva ned rör, men en del återstår + att anlägga en damm.
  • Skapa miljön runt Torpet – vårt gästhus. Anlägga plan gräsyta lämplig att tälta och leka på… Skapa odlingsyta och plantera ätbara växter. Leda regnvattnet från huset.
  • Bygga ut gästboende (småstugor)
  • Åtgärda brister i ladornas byggnadsstomme (Byta några stödjande “stolpar”, förstärka några takstolar m.m.)
  • Underlätta bokföring och administration och göra ekonomin helt transparent.

Vill du medverka? Kontakta oss på info@skarvagard.se eller 070-9163758. Vill du bidra ekonomiskt? Swish 0709163758 “Henrik W” eller plusgiro 6228690-1 “Vivo Nova”. Skriv vad du vill bidra till.