Projekt

Livet är under ständig utveckling och rörelse, så och Skärva. Vi nämner här litet vad som är på gång.

  • “Skörda regnvatten” med mål att till vara de stora mängderna vatten från ladtaken (ca 1000 kvm) till bevattning i odlingar, för att spola i toaletter och för miljöskapande till glädje bl a för olika djur.. Vi har börjat sätta takrännor på ladorna och gräva ned rör, men en del återstår + att anlägga en eller två dammar.
  • Skapa miljön runt Torpet – vårt gästhus. Anlägga plan gräsyta lämplig att tälta och leka på… Skapa odlingsyta och plantera ätbara växter. Leda regnvattnet från huset.
  • Göra ekonomin transparent.
  • Underlätta bokföring och administration
  • Undersöka ladornas status och underhållsbehov (för att få grepp om förutsättningarna för att kunna utveckla och skapa i dem)
  • Bygga ut gästboende (småstugor)
  • Anlägga våtmark på del av en åker som hör till gården, där mittendelen en gång, före utdikningarnas tid, var ett kärr. Det berikar biologiska livet, det ger också vattnet tillfälle att sjunka ned och fylla på grundvattnet, och kan bli en resurs för bevattning. Alldeles intill finns en sandig sydslänt som är intressant att skapa trädgårdsodlingar i.